BBJeans

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


3 ส่วนปลายขาลุ้ยสะกิดขาด(ผ้ายืด)

สีดำ SuperBlack

34เอว33”-34”สะโพก40”

36เอว35”-36”สะโพก42”

38เอว37”-38”สะโพก44”

ราคา320-----------

40เอว39”-40”สะโพก46”

42เอว41”-42”สะโพก48”

44เอว43”-44”สะโพก50”

ราคา330-----------

46เอว45”-46”สะโพก52”

48เอว47”-48”สะโพก54”

50เอว49”-50”สะโพก56”

52เอว51”-52”สะโพก58”

ราคา350------------


Carousel imageCarousel imageCarousel image

3 ส่วนแต่งตะเข็บ (ผ้าไม่ยืด)

สีสโนยีนส์ตามรูป

ยาว 17”-18”

36เอว35”-36”สะโพก42”

38เอว37”-38”สะโพก44”

ราคา 320.-

40เอว39”-40”สะโพก46”

42เอว41”-42”สะโพก48”

44เอว43”-44”สะโพก50”

ราคา 330

46เอว45”-46”สะโพก52”

48เอว47”-48”สะโพก54”

50เอว49”-50”สะโพก56”

52เอว51”-52”สะโพก58”

ราคา 350


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขาสั้นยีนส์ขาระบาย

สียีนส์สโนเข้ม

34เอว33”-34”สะโพก42”

36เอว35”-36”สะโพก44”

38เอว37”-38”สะโพก46”

ราคา 300.-

40เอว39”-40”สะโพก48”

42เอว41”-42”สะโพก50”

44เอว43”-44”สะโพก52”

ราคา310.-

46เอว45”-46”สะโพก54”

48เอว47”-48”สะโพก56”

50เอว49”-50”สะโพก58”

ราคา320.-

52เอว51”-52”สะโพก60”

ราคา 330.-